Informatie

Op deze pagina plaatsen we relevante documenten over Windpark Oude Buurserdijk.  

Brief aan adressen binnen 2.800 meter (17 januari 2024)

In januari 2024 hebben we de adressen binnen 2.800 meter van de door ons beoogde windmolens een brief gestuurd. Hierin staat meer informatie over ons plan, welke besluiten zijn genomen, welke besluiten nog moeten worden genomen en wie welke besluiten neemt. Ook beschrijft de brief hoe de omgeving betrokken kan zijn bij dit windpark.

Brief aan adressen binnen 2.800 meter

Rolbanners informatieavond (22 juni 2023)

Op 22 juni 2023 hielden we een inloopavond over Windpark Oude Buurserdijk. Hieronder staan de rolbanners met informatie die tijdens deze inloopavond zijn gebruikt.

Plangebied Opstellingsvarianten Afmetingen en elektriciteitsproductie Omgevingsraad Keuze opstellingsvariant en omgevingsfonds Lokaal eigendom

Principeverzoek ingediend bij provincie Overijssel (16 juni 2023)

Op 16 juni 2023 hebben we een principeverzoek ingediend bij de provincie Overijssel. Hieronder staat dit principeverzoek.

Principeverzoek bij provincie Overijssel

Presentatie over Windpark Oude Buurserdijk (12 juni 2023)

In een video op deze website geven we meer toelichting op Windpark Oude Buurserdijk. De presentatie die in deze video wordt gegeven, kunt u hieronder downloaden.

Presentatie uit video Windpark Oude Buurserdijk